طى پژوهش ها به عمل آمده در‌صورتی‌که روزانه 1100 كیلوكالرى از میزان غذایى كه مى خورید كم كنید , در عرض یك هفته یك كیلوگرم از وزن بدن شما كاسته خواهد شد
طى پژوهش ها به عمل آمده در‌صورتی‌که روزانه 1100 كیلوكالرى از میزان غذایى كه مى خورید كم كنید , در عرض یك هفته یك كیلوگرم از وزن بدن شما كاسته خواهد شد . در تحقیق دیگرى همین اندازه كالرى كاسته شده‌است , با این تفاوت كه 600 كیلوكالرى از مواد غذایى روزمره كم شده و 500 كیلوكالرى کار بدنى سوزاندن مواد غذایى و در حقیقت دفع انرژى مصرفى تجویز شده‌است . ولى جذاب است كه در حالت دوم بیش از یك كیلوگرم در هفته كاهش وزن مشاهده شده‌است .

 

برای کاهش وزن تنها به رژیم لاغری اکتفا نکنید , بلکه به همراه آن پیاده روی و ورزش نیز انجام دهید .

 

اکنون در صورتی‌که 70 كیلوگرم می باشید , حدود 2500 كیلوكالرى نیاز روزمره شما به مواد غذایى است . در موقعیت اول شما بایستى غذایتان را تقریباً نصف كنید , چرا كه بایستى 1100 كیلوكالرى روزمره كمتر بخورید تا بتوانید هفته اى یك كیلوگرم وزن كم كنید . ولى در شرایط دوم شما صرفا یك چهارم غذاى خویش را كم مى كنید و با انجام ورزش , بیش تر از یك كیلوگرم در هفته كاهش وزن مشاهده مى كنید . در حقیقت در وضعیت دوم شما گرسنگى كمترى حس خواهید كرد چرا كه غذاى بیشترى را مصرف مى كنید . بدین ترتیب توصیه مى شود رژیم لاغری را فقط راه حل براى كاهش وزن در نظر نگرفته و وزن خویش را توأم با رژیم غذایى و فعالیت بدنى كم كنید .

 

 

تكیه بر داروهاى لاغرى

 

در‌حالتی که در ادامه میانبُرهایى براى كم كردن وزن خود مى شوید بدانید كه داروهاى لاغرى میانبر صحیحى براى شما نیست . استفاده از این تیم از داروها صرفاً در موارد خاصى كاربرد داراست كه بایستى با تجویز پزشك و زیر حیث وی صورت گیرد . داروهاى مورد تایید كتب مرجع تغذیه انگشت شمار بوده كه ضروری است اطلاعاتى از آن ها داشته باشید . گروهى از آن‌ها منجر كاهش اشتها مى شوند ( مانند سیبوترامین ) كه با توجه به اینكه روى آزاد شدن هورمون هاى خاصى نظیر سروتونین و كاته كولامین ها اثر مى كند , عواض خطرناكى اعم از افزایش فشار خون , افزایش ضربان قلب , اضطراب , تعریق و عصبانیت را منجر می‌شوند .

 

داروهاى لاغرى تنها تا زمانى موثرند كه شخص آنها‌را مصرف مى كند و زیرا این داروها عوارض جانبى دارا‌هستند نمى توان به مدت طولانى از آن ها استفاده كرد . در نتیجه با قطع دارو وزن مجدد افزایش مى یابد .

 

مجموعه دیگر روى جذب مواد غذایى چرب تأثیر كرده ( نظیر اورلى استات ) كه صرفا 30 درصد از چربى هاى خورده شده را دفع مى كند و این در حالى است كه روى جذب سایر مواد غذایى نظیر شكلات و شیرینى هیچ تأثیرى ندارد . به این ترتیب تصور نكنید كه با مصرف این داروها شما هر مقدار كه دلتان بخواهد مى توانید از مواد غذایى متفاوت استفاده كنید . بدانید كه این داروها از صد گرم چربى مصرف شده تا حدود سى گرم را دفع مى كند و ولی عوارضى چون اسهال چرب , كاهش جذب ویتامین هاى محلول در چربى ( A , D , E و K ) را در پی دارند .

 

هیچ دارویى نیست كه بتوانید با آن یك شبه , ره صد ساله را بپیمایید .

 

 

تكیه بر لیپوساكشن و جراحى هاى گوناگون براى رفع چاقى

 

لیپوساكشن و جراحى هاى شكم به عنوان ابدومینو پلاستى امروزه در مجموعه درمان هاى چاقى مطرح نبوده و صرفاً تحت عنوان یك فعالیت جراحى زیبایى محسوب مى شوند . در شرایطی که تصور مى كنید با انجام این روش ها , چاقى خویش را مى توانید معالجه كنید سخت در اشتباه می باشید , چرا كه عدم تغییر‌و تحول در شیوه زندگى باعث خواهد شد جاى خالى چربى هاى برداشته شده سریعاً پر شود . از سمت دیگر عوارض بسیار خطرناك آن كه ممكن است شما را حتى تا رمز حد مرگ نیز پیش ببرد قابل تأمل است .

 

هدف لازم براى رژیم گرفتن را براى خود مشخص كرده و دائماً به فكر آن باشید . رژیم غذایى مناسب دریافت كنید , از ورزش غافل نشوید در كارتان جدیت و پشتكار به خرج دهید . عادات غذایى بد خویش را شناسایى كرده و آن‌ها‌را تغییر و تحول دهید .