تغییر گروه
ارسال پیام
افزودن

بازی فکری اتللو

Othello Brain teaser game

 • انتخاب رنگ:
 • تعداد:
  از
 • روش ارسال

  نوع ارسال ارسال رایگان خریدهای بیش از تومان از این فروشگاه
  فروشنده تامین کننده: تحریر کوثر نوع ارسال: پست پیشتاز
  نوع ارسال تحویل کالا بین تا روز کاری روز مهلت تست کالا
  نوع ارسال ارسال رایگان به همشهری در خریدهای بیش از 100,000 تومان
  نوع ارسال ارسال رایگان به غیرهمشهری در خریدهای بیش از 100,000 تومان
روش بازی ۱ نفره اتللو: پرش و حذف : بازی یک نفره ای است که قدرت ذهن را در استفاده از تمام امکانات موجود و برداشتن گامهایی همراه با دور اندیشی برای رسیدن به هدفی مشخص ، تقویت می کند با یک مقوا مثل شکل نیمی از صفحه را بپوشانید البته خط قطر ، جزو بازی هست .نیمه ی دیگر را با رنگ دلخواه خود مهره گذاری کنید و به انتخاب خود جای یک مهره را خالی بگذارید. روش بازی در یک جمله این است: باید از روی فقط یک مهره بپرید و آن را حذف کنید . توضیح بیشتر از این قرار است دومین مهره مجاور خانه خالی را بردارید آن را از روی اولین مهره مجاور خانه خالی ، عبور دهید و در خانه خالی بگذارید خط پرشی می تواند افقی یا عمودی یا مورب باشد . مهره ای را که از روی آن پریده اید از صفحه خارج کنید . دقت کنید که از روی فقط یک مهره می تواند پرید ؛ آن هم به شرطی که بعد از آن خالی باشد همچنین اگر به صورت مورب پرش کردید ، حواستان باشد که خط پرش دقیقا مورب باشد با پرش و حذف های مکرر به مرور صفحه خالی می شود نگذارید مهره ای تنها شود .اگر شد برای نجات آن برنامه ریزی کنید در پایان ، تعداد مهره های باقی مانده را بشمارید : هرچه کمتر باشد برنده ترید و اگر یکی ماند نابغه اید . روش بازی دو نفره اتللو : ابتدا چهار مهره مطابق تصویر شماره ۱ در صفحه قرار می گیرد و هر بازیکن به قید قرعه یک رنگ را انتخاب می کنند . بازیکن قرمز با گذاشتن یک مهره از طرف قرمز آن بازی را شروع می کند . او فقط در خانه ای می تواند مهره بگذارد که طی آن یک یا چند مهره سفید بین دو مهره قرمز قرار بگیرد . در شکل ۱ چهار خانه با ستاره علامت گذاری شده است که بازیکن قرمز برای اولین مهره گذاری یکی از آنها را می تواند انتخاب کند . بازیکن قرمز مهره سفید محاصره شده (بین دو مهره قرمز) را با چرخاندن به رنگ قرمز در می آورد و از آن خود می کند شکل ۲ صحنه بازی را پس از اولین مهره گذاری بازیکن قرمز نشان می دهد

 • نوع
 • رده سنی ...
0