تغییر گروه
 • بازه قـــیمت:
 • فیلتر قیمت
 • بــــــرنــــــد کالا
 • اجنرال
 • ال جی
 • بوش
 • تراست
 • تک الکتریک
 • تی سی ال
 • سامسونگ
 • شارپ
 • مدیا
 • میتسوبیشی الکتریک
 • هایسنس
 • هیتاچی
 • پاناسونیک
 • گری
 • سایر
مرتب سازی:
 • جدیدترین
 • قدیمی ترین
 • قیمت کمتر
 • قیمت بیشتر
 • مساحت قابل پوشش
  • کمتر از 3 متر مربع
  • بین 3.0 تا 4.9 متر مربع
  • بین 5.0 تا 6.9 متر مربع
  • بین 7.0 تا 8.9 متر مربع
  • بین 9.0 تا 10.9 متر مربع
  • بین 11.0 تا 12.9 متر مربع
  • بین 13.0 تا 14.9 متر مربع
  • بین 15.0 تا 16.9 متر مربع
  • بین 17.0 تا 18.9 متر مربع
  • بین 19.0 تا 20.9 متر مربع
  • بین 21.0 تا 22.9 متر مربع
  • بین 23.0 تا 24.9 متر مربع
  • بین 25.0 تا 26.9 متر مربع
  • بین 27.0 تا 28.9 متر مربع
  • بین29.0 تا 30.9 متر مربع
  • بین 31.0 تا 32.9 متر مربع
  • بین 33.0 تا 34.9 متر مربع
  • بین 35.0 تا 36.9 متر مربع
  • بین 37.0 تا 38.9 متر مربع
  • بین 39.0 تا 40.9 متر مربع
  • بین 41.0 تا 42.9 متر مربع
  • بین 43.0 تا 44.9 متر مربع
  • بین 45.0 تا 46.9 متر مربع
  • بین 47.0 تا 48.9 متر مربع
  • بین 49.0 تا 50.9 متر مربع
  • بین 51.0 تا 52.9 متر مربع
  • بین 53.0 تا 54.9 متر مربع
  • بین 55.0 تا 56.9 متر مربع
  • بین 57.0 تا 58.9 متر مربع
  • بین 59.0 تا 60.9 متر مربع
  • بین 61.0 تا 62.9 متر مربع
  • بین 63.0 تا 64.9 متر مربع
  • بین 65.0 تا 66.9 متر مربع
  • بین 67.0 تا 68.9 متر مربع
  • بین 69.0 تا 70.9 متر مربع
  • بین 71.0 تا 72.9 متر مربع
  • بین 73.0 تا 74.9 متر مربع
  • بین 75.0 تا 76.9 متر مربع
  • بین 77.0 تا 78.9 متر مربع
  • بین 79.0 تا 80.9 متر مربع
  • بین 81.0 تا 82.9 متر مربع
  • بین 83.0 تا 84.9 متر مربع
  • بین 85.0 تا 86.9 متر مربع
  • بین 87.0 تا 88.9 متر مربع
  • بین 89.0 تا 90.9 متر مربع
  • بین 90.0 تا 94.9 متر مربع
  • بین 95.0 تا 99.9 متر مربع
  • بین 100.0 تا 104.9 متر مربع
  • بین 105.0 تا 109.9 متر مربع
  • بین 110.0 تا 114.9 متر مربع
  • بین 115.0 تا 119.9 متر مربع
  • بین 120.0 تا 124.9 متر مربع
  • بین 125.0 تا 129.9 متر مربع
  • بین 130.0 تا 134.9 متر مربع
  • بین 135.0 تا 139.9 متر مربع
  • بین 140.0 تا 144.9 متر مربع
  • بین 145.0 تا 149.9 متر مربع
  • بین 150.0 تا 159.9 متر مربع
  • بین 160.0 تا 169.9 متر مربع
  • بین 170.0 تا 179.9 متر مربع
  • بین 180.0 تا 189.9 متر مربع
  • بین 190.0 تا 199.9 متر مربع
  • بین 200.0 تا 219.9 متر مربع
  • بین 220.0 تا 239.9 متر مربع
  • بین 240.0 تا 259.9 متر مربع
  • بین 260.0 تا 279.9 متر مربع
  • بین 280.0 تا 299.9 متر مربع
  • بین 300.0 تا 349.9 متر مربع
  • بین 350.0 تا 399.9 متر مربع
  • بین 400.0 تا 449.9 متر مربع
  • بین 450.0 تا 499.9 متر مربع
  • بین 500.0 تا 600 متر مربع
  • بیش از 600 متر مربع
 • موقعیت نصب
  • ایستاده
  • دیواری
  • سقفی روکار
  • پرتابل ( قابل حمل)
  • پنجره ای
  • کاستی
  • سایر
 • سیستم گرمایشی
  • دارد
  • ندارد
 • ظرفیت سرمایشی - BTU/h
  • 9000
  • 12000
  • 18000
  • 21000
  • 24000
  • 28000
  • 30000
  • 32000
  • 36000
  • 42000
  • 48000
  • 50000
  • 60000
  • 80000
  • 90000
  • سایر
 • نصب رایگان
  • دارد
  • ندارد
 • ظرفیت گرمایشی - BTU/h
  • بین 10000 تا 10999
  • ین 11000 تا 11999
  • ین 12000 تا 12999
  • ین 13000 تا 13999
  • ین 14000 تا 14999
  • ین 15000 تا 15999
  • ین 16000 تا 16999
  • ین 17000 تا 17999
  • ین 18000 تا 18999
  • ین 19000 تا 19999
  • ین 20000 تا 20999
  • ین 21000 تا 21999
  • ین 22000 تا 22999
  • ین 23000 تا 23999
  • ین 24000 تا 24999
  • ین 25000 تا 25999
  • ین 26000 تا 26999
  • ین 27000 تا 27999
  • ین 28000 تا 28999
  • ین 29000 تا 29999
  • ین 30000 تا 30999
  • ین 31000 تا 31999
  • ین 32000 تا 32999
  • ین 33000 تا 33999
  • ین 34000 تا 34999
  • ین 35000 تا 35999
  • ین 36000 تا 36999
  • ین 37000 تا 37999
  • ین 38000 تا 38999
  • ین 39000 تا 39999
  • یش از 40000
 • ظرفیت سرمایشی Kw
  • کمتر از 1 Kw
  • تا 1.0
  • تا 1.2
  • تا 1.4
  • تا 1.6
  • تا 1.8
  • تا 2.0
  • تا 2.1
  • تا 2.2
  • تا 2.3
  • تا 2.4
  • تا 2.5
  • تا 2.6
  • تا 2.7
  • تا 2.8
  • تا 2.9
  • تا 3.0
  • تا 3.1
  • تا 3.2
  • تا 3.3
  • تا 3.4
  • تا 3.5
  • تا 3.6
  • تا 3.7
  • تا 3.8
  • تا 3.9
  • تا 4.0
  • تا 4.1
  • تا 4.2
  • تا 4.3
  • تا 4.4
  • تا 4.5
  • تا 4.6
  • تا 4.7
  • تا 4.8
  • تا 4.9
  • تا 5.0
  • تا 5.1
  • تا 5.2
  • تا 5.3
  • تا 5.4
  • تا 5.5
  • تا 5.6
  • تا 5.7
  • تا 5.8
  • تا 5.9
  • تا 6.0
  • تا 6.1
  • تا 6.2
  • تا 6.3
  • تا 6.4
  • تا 6.5
  • تا 6.6
  • تا 6.7
  • تا 6.8
  • تا 6.9
  • تا 7.0
  • تا 7.1
  • تا 7.2
  • تا 7.3
  • تا 7.4
  • تا 7.5
  • تا 7.6
  • تا 7.7
  • تا 7.8
  • تا 7.9
  • تا 8.0
  • تا 8.1
  • تا 8.2
  • تا 8.3
  • تا 8.4
  • تا 8.5
  • تا 8.6
  • تا 8.7
  • تا 8.8
  • تا 8.9
  • تا 9.0
  • تا 9.1
  • تا 9.2
  • تا 9.3
  • تا 9.4
  • تا 9.5
  • تا 9.6
  • تا 9.7
  • تا 9.8
  • تا 9.9
  • تا 10.0
  • تا 10.1
  • تا 10.2
  • تا 10.3
  • تا 10.4
  • تا 10.5
  • تا 10.6
  • تا 10.7
  • تا 10.8
  • تا 10.9
  • تا 11.0
  • تا 11.1
  • تا 11.2
  • تا 11.3
  • تا 11.4
  • تا 11.5
  • تا 11.6
  • تا 11.7
  • تا 11.8
  • تا 11.9
  • تا 12.0
  • بیش از 12
 • ظرفیت گرمایشی Kw
  • کمتر از 1 Kw
  • تا 1.0
  • تا 1.2
  • تا 1.4
  • تا 1.6
  • تا 1.8
  • تا 2.0
  • تا 2.1
  • تا 2.2
  • تا 2.3
  • تا 2.4
  • تا 2.5
  • تا 2.6
  • تا 2.7
  • تا 2.8
  • تا 2.9
  • تا 3.0
  • تا 3.1
  • تا 3.2
  • تا 3.3
  • تا 3.4
  • تا 3.5
  • تا 3.6
  • تا 3.7
  • تا 3.8
  • تا 3.9
  • تا 4.0
  • تا 4.1
  • تا 4.2
  • تا 4.3
  • تا 4.4
  • تا 4.5
  • تا 4.6
  • تا 4.7
  • تا 4.8
  • تا 4.9
  • تا 5.0
  • تا 5.1
  • تا 5.2
  • تا 5.3
  • تا 5.4
  • تا 5.5
  • تا 5.6
  • تا 5.7
  • تا 5.8
  • تا 5.9
  • تا 6.0
  • تا 6.1
  • تا 6.2
  • تا 6.3
  • تا 6.4
  • تا 6.5
  • تا 6.6
  • تا 6.7
  • تا 6.8
  • تا 6.9
  • تا 7.0
  • تا 7.1
  • تا 7.2
  • تا 7.3
  • تا 7.4
  • تا 7.5
  • تا 7.6
  • تا 7.7
  • تا 7.8
  • تا 7.9
  • تا 8.0
  • تا 8.1
  • تا 8.2
  • تا 8.3
  • تا 8.4
  • تا 8.5
  • تا 8.6
  • تا 8.7
  • تا 8.8
  • تا 8.9
  • تا 9.0
  • تا 9.1
  • تا 9.2
  • تا 9.3
  • تا 9.4
  • تا 9.5
  • تا 9.6
  • تا 9.7
  • تا 9.8
  • تا 9.9
  • تا 10.0
  • تا 10.1
  • تا 10.2
  • تا 10.3
  • تا 10.4
  • تا 10.5
  • تا 10.6
  • تا 10.7
  • تا 10.8
  • تا 10.9
  • تا 11.0
  • تا 11.1
  • تا 11.2
  • تا 11.3
  • تا 11.4
  • تا 11.5
  • تا 11.6
  • تا 11.7
  • تا 11.8
  • تا 11.9
  • تا 12.0
  • بیش از 12
 • اینورتر (کم مصرف)
 • روشن شدن مجدد خودکار
  • دارد
  • ندارد
 • ریموت کنترل
  • دارد
  • ندارد
 • تایمر خواب
  • دارد
  • ندارد

اسپلیت و کولر گازی

کالای بیشتری در این گروه موجود نیست
بیشتر