گردونه شانس لندیکا

کار با گردونه شانس خیلی راحته، فقط کافیه هر روز یه سر بهش بزنین و با چرخوندنش شانس خودتونو امتحان کنین.

اگه حداقل دو تا از خونه های گردونه مثل هم اومد شما برنده شدین و. میتونید جایزه تون رو ببینید، اما اگر اونقدر خوش شانس بودین که سه خونه گردونه مثل هم بود یه جایزه خفن تر میگیرین

مشاهده لیست جـوایز

تعداد شانس های باقی مانده: