تغییر گروه
مرتب سازی:

دوربین

اولین دوربین عکاسی در سال 1835 بوسیله ویلیام تالبوت ساخته شد . دوربین عکاسی از یک اتاقک بدون نور درست شده که بر جدارهای آن یک عدسی محدب با فاصله کانونی ثابت جای‌دارد . در جدار مقابل این عدسی فیلم و بین فیلم و عدسی دیافراگم موجود است . علاوه بر این دوربین به دستگاه تهیه و تنظیم فاصله ( مسافت‌یاب نوری ) , شاتر یا بندان , نورسنج ( طیف‌سنج نوری ) و منظره یاب مجهز است . که در هنگام عکسبرداری عدسی دوربین را جلو و عقب می رود تا آنکه در چشم انداز یاب تصویر واضحی از جسم متبوع دیده شود . در‌این‌صورت‌ تصویری حقیقی وواقعی و معکوس می تواند روی فیلم تشکیل شود که با فشار دکمه شاتر باز می شود و نور در مدت معین به فیلم میرسد و تصویر جسم را روی آن تولید میکند . دوربین‌های عکاسی از نگاه ساختاری به صورت کلی به دو گروه دیجیتال و آنالوگ تقسیم می شوند و همگی در یک مسئله اشتراک دارند و آن نیز ; گذراندن نور از لنز , نمایش تصویر در ویزور میباشد.