تغییر گروه
مرتب سازی:
جدید ترین قدیمی ترین گران ترین ارزان ترین
فیلتر ها
فیلترها
محدوده قیمت: تا

هارد دیسک (HDD)

بیشتر

تفاوت اساسی بین هارد دیسک های Internal و هارد دیسک های External که البته بهتر است از کلمه هارد درایو استفاده کنیم , هدف یا مورد استفاده ای است که برای آن هارد درایو در نظر است . هارد درایو های داخلی یا این که Internal همانگونه که از نامشان نیز پیداست در درون باکس یا این که Case کامپیوتر شما بصورت ثابت قرار می‌گیرند و استفاده میگردند , این هارد درایوها با انگیزه جابجایی مکرر پباده سازی نشده اند ولی شما می‌توانید این هارد درایوهای Internal را هم بین کامپیوترهای متفاوت جابجا نمائید . از سوی دیگر هارد درایوهای خارجی یا این که External ذاتا با دید پرتابل یا قابل حمل بودن بوسیله اشخاص پباده سازی و تولید گردیده اند . اینگونه هارد درایو های External معمولا با استفاده از رابط هایی نظیر USB یا این که Firewire به سیستم شما متصل می‌شوند و فورا بعداز اتصال قابل استفاده میباشند . هارد درایو های Internal و External از دید فیزیکی و ساختار داخلی هارد دیسک تماما مشابه هم می باشند و تفاوت ظاهری این دو تنها درین است که هارد درایوهای External درون یک باکس نگهدارنده قرار گرفته اند . هارد درایوهای External با توجه به این‌که دارنده یک Enclosure می‌باشند و به نوعی فانتزی تر به نظر می رسند دارنده بها نسبتا بیشتری درمقابل هارد درایو های Internal با همان ظرفیت و شاید برند باشند . ساختار فیزیکی دیسک ها و محتویات داخلی هارد درایوهای External و Internal هر دو یکسان است ولی صد رد صد سرعت هارد دیسک های External از هارد دیسک های Internal کمتر است و دلیل آن کابل رابط و پورت رابطی می‌باشد که هارد درایور را به کامپیوتر متصل می نماید . هارد درایوهای External قابل حمل می باشند و هارد درایوهای Internal قابل حمل نیستند . هارد درایوهای External گرانتر از هارد درایوهای Internal می باشند . هارد درایوهای External به مراتب کندتر از هارد درایوهای Internal می باشند . هارد درایوهای External از هارد درایوهای Desktop کوچکتر می باشند

مشاهده بیشتر