تغییر گروه
مرتب سازی:
جدید ترین قدیمی ترین گران ترین ارزان ترین
فیلتر ها
فیلترها
محدوده قیمت: تا

محافظ صفحه نمایش

بیشتر

حفظ کننده مانیتور یک فولدر اجرایی است که نوسط سیستم برهان کامپیوترتان به اجرا در‌می‌اید . زمانی پوشه متبوع خویش را در دایرکتوری WINDOWS یا این که SYSTEM قرار می‌‌دهید و ان را با پسوند SCR ذخیره میکنید سیستم ادله ویندوز متوجه می‌‌شود که می بایست این پوشه را تحت عنوان حفظ کننده مانیتور در لحاظ بگیرد و هنگام گشوده شدن پنجره DISPLAY PROPERTIES این پوشه را در فهرست اسامی محافظ‌‌‌های مانیتور قرار دهد . لزوم استفاده از ان بر‌‌‌‌میگردد به مانیتورهای C . R . T اول . در‌این مانیتورها علی الخصوص در مدل سیاه و سپید انها هنگامی چهره ای برای مقطع طولانی به نمایش در ‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌امد تصویر خیلی کمرنگ می‌‌‌‌‌شد . همانگونه که میدانید برای ساخت PIXEL در مانیتورهای C . R . T از فسفر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شد . این ماده با به چنگ آوردن انرژی می تواند نورهای مرئی را با سرعت اثبات برای زمان مشخصی از خویش متصاعد نماید . در‌حالتی که زمان بیشتر از ان ارتفاع بکشد فسفر می‌سوزد و کاغذ C . R . T تغییر‌و تحول رنگ می دهد . در ان موقع برای نگهداری از صفحه نمایش و جلوگیری از سوختن فسفر به‌ عمل رفته در ان از حفظ کننده مانیتور استفاده می‌‌‌‌کردند .

مشاهده بیشتر