تغییر گروه
مرتب سازی:
جدید ترین قدیمی ترین گران ترین ارزان ترین
فیلتر ها
فیلترها
محدوده قیمت: تا

روتر و اکسس پوینت

کالای بیشتری در این گروه موجود نیست
بیشتر

اکسس پوینت دستگاهی است که سیگنال هایی که به فاصله بدور نمیرسند را میگیرد تقویت می نماید و مجدد ارسال می نماید و بیشتر برای توسعه و گسترش دامنه کانال بی سیم به مکان های بدور مورد استفاده واقع میشود یعنی در مکانی که‌این سیگنالها ضعیفتر می باشند قرار می گیرد بعد از آن پس از اینکه سیگنالها را اخذ کرد مجدد به مکانهای دورتری ارسال می نماید که گهگاه محدوده ی ۴۰۰ متری را دربرگیرنده میگردد و بیشتر برای توزیع وب در شهرستانها و منازل به عمل میرود .

مشاهده بیشتر