تغییر گروه
 • بازه قـــیمت:
 • فیلتر قیمت
 • بــــــرنــــــد کالا
 • ال جی - LG
 • ایرپروس - AirProce
 • ایر فری - AirFree
 • ایستکول - EastCool
 • بیورر - Beurer
 • پارس خزر - Pars Khazar
 • پاناسونیک - Panasonic
 • دایکین - Daikin
 • دلونگی - DeLonghi
 • سامسونگ - Samsung
 • سایا - Saya
 • شارپ - Sharp
 • کووی - Coway
 • میدیا - Midea
 • هانی ول - Honeywell
 • وستا فیر - Vesta Fair
 • وین ایر - Winair
 • سایر - Others
مرتب سازی:
 • جدیدترین
 • قدیمی ترین
 • قیمت کمتر
 • قیمت بیشتر
 • میزان پوشش (مترمربع)
  • کمتر از 3 متر مربع
  • بین 3.0 تا 4.9 متر مربع
  • بین 5.0 تا 6.9 متر مربع
  • بین 7.0 تا 8.9 متر مربع
  • بین 9.0 تا 10.9 متر مربع
  • بین 11.0 تا 12.9 متر مربع
  • بین 13.0 تا 14.9 متر مربع
  • بین 15.0 تا 16.9 متر مربع
  • بین 17.0 تا 18.9 متر مربع
  • بین 19.0 تا 20.9 متر مربع
  • بین 21.0 تا 22.9 متر مربع
  • بین 23.0 تا 24.9 متر مربع
  • بین 25.0 تا 26.9 متر مربع
  • بین 27.0 تا 28.9 متر مربع
  • بین29.0 تا 30.9 متر مربع
  • بین 31.0 تا 32.9 متر مربع
  • بین 33.0 تا 34.9 متر مربع
  • بین 35.0 تا 36.9 متر مربع
  • بین 37.0 تا 38.9 متر مربع
  • بین 39.0 تا 40.9 متر مربع
  • بین 41.0 تا 42.9 متر مربع
  • بین 43.0 تا 44.9 متر مربع
  • بین 45.0 تا 46.9 متر مربع
  • بین 47.0 تا 48.9 متر مربع
  • بین 49.0 تا 50.9 متر مربع
  • بین 51.0 تا 52.9 متر مربع
  • بین 53.0 تا 54.9 متر مربع
  • بین 55.0 تا 56.9 متر مربع
  • بین 57.0 تا 58.9 متر مربع
  • بین 59.0 تا 60.9 متر مربع
  • بین 61.0 تا 62.9 متر مربع
  • بین 63.0 تا 64.9 متر مربع
  • بین 65.0 تا 66.9 متر مربع
  • بین 67.0 تا 68.9 متر مربع
  • بین 69.0 تا 70.9 متر مربع
  • بین 71.0 تا 72.9 متر مربع
  • بین 73.0 تا 74.9 متر مربع
  • بین 75.0 تا 76.9 متر مربع
  • بین 77.0 تا 78.9 متر مربع
  • بین 79.0 تا 80.9 متر مربع
  • بین 81.0 تا 82.9 متر مربع
  • بین 83.0 تا 84.9 متر مربع
  • بین 85.0 تا 86.9 متر مربع
  • بین 87.0 تا 88.9 متر مربع
  • بین 89.0 تا 90.9 متر مربع
  • بین 90.0 تا 94.9 متر مربع
  • بین 95.0 تا 99.9 متر مربع
  • بین 100.0 تا 104.9 متر مربع
  • بین 105.0 تا 109.9 متر مربع
  • بین 110.0 تا 114.9 متر مربع
  • بین 115.0 تا 119.9 متر مربع
  • بین 120.0 تا 124.9 متر مربع
  • بین 125.0 تا 129.9 متر مربع
  • بین 130.0 تا 134.9 متر مربع
  • بین 135.0 تا 139.9 متر مربع
  • بین 140.0 تا 144.9 متر مربع
  • بین 145.0 تا 149.9 متر مربع
  • بین 150.0 تا 159.9 متر مربع
  • بین 160.0 تا 169.9 متر مربع
  • بین 170.0 تا 179.9 متر مربع
  • بین 180.0 تا 189.9 متر مربع
  • بین 190.0 تا 199.9 متر مربع
  • بین 200.0 تا 219.9 متر مربع
  • بین 220.0 تا 239.9 متر مربع
  • بین 240.0 تا 259.9 متر مربع
  • بین 260.0 تا 279.9 متر مربع
  • بین 280.0 تا 299.9 متر مربع
  • بین 300.0 تا 349.9 متر مربع
  • بین 350.0 تا 399.9 متر مربع
  • بین 400.0 تا 449.9 متر مربع
  • بین 450.0 تا 499.9 متر مربع
  • بین 500.0 تا 600 متر مربع
  • بیش از 600 متر مربع
 • تعداد فیلتر
  • 1 فیلتر
  • 2 فیلتر
  • 3 فیلتر
  • 4 فیلتر
  • 5 فیلتر
  • 6 فیلتر
  • 7 فیلتر
  • 7 فیلتر
  • 8 فیلتر
  • 9 فیلتر
  • 10 فیلتر
  • بیش از 10 فیلتر
 • میزان جریان هوا
  • کمتر از 1 مترمکعب/دقیقه
  • 1.0 تا 1.49 مترمکعب/دقیقه
  • 1.5 تا 1.99 مترمکعب/دقیقه
  • 2.0 تا 2.49 مترمکعب/دقیقه
  • 2.5 تا 2.99 مترمکعب/دقیقه
  • 3.0 تا 3.99 مترمکعب/دقیقه
  • 4.0 تا 4.99 مترمکعب/دقیقه
  • 5.0 تا 5.99 مترمکعب/دقیقه
  • 6.0 تا 6.99 مترمکعب/دقیقه
  • 7.0 تا 7.99 مترمکعب/دقیقه
  • 8.0 تا 8.99 مترمکعب/دقیقه
  • 9.0 تا 9.99 مترمکعب/دقیقه
  • 10.0 تا 10.99 مترمکعب/دقیقه
  • 11.0 تا 11.99 مترمکعب/دقیقه
  • 12.0 تا 12.99 مترمکعب/دقیقه
  • 13.0 تا 13.99 مترمکعب/دقیقه
  • 14.0 تا 14.99 مترمکعب/دقیقه
  • 15.0 تا 15.99 مترمکعب/دقیقه
  • 16.0 تا 16.99 مترمکعب/دقیقه
  • 17.0 تا 17.99 مترمکعب/دقیقه
  • 18.0 تا 18.99 مترمکعب/دقیقه
  • 19.0 تا 20.0 مترمکعب/دقیقه
  • بیش از 20 مترمکعب/دقیقه
 • فیلتر بوگیر
  • دارد
  • ندارد
 • فیلتر هوا
  • دارد
  • ندارد
 • ضدعفونی کننده نانو سیلور
  • دارد
  • ندارد
 • فیلتر بیو آنزیم
  • دارد
  • ندارد
 • فیلتر پلاتینیوم
  • دارد
  • ندارد
 • فیلتر کربن
  • دارد
  • ندارد
 • رطوبت ساز
  • دارد
  • ندارد
 • مخزن آب
  • ندارد
  • دارد - کمتر از 0.5 ایتر
  • دارد - 0.5 تا 0.9 لیتر
  • دارد - 1.0 تا 1.9 لیتر
  • دارد - 2.0 تا 2.9 لیتر
  • دارد - 3.0 تا 3.9 لیتر
  • دارد - 4.0 تا 4.9 لیتر
  • دارد - 5.0 تا 5.9 لیتر
  • دارد - 6.0 تا 6.9 لیتر
  • دارد - 7.0 تا 7.9 لیتر
  • دارد - 8.0 تا 9.0 لیتر
  • دارد - بیش از 9 لیتر
 • ریموت کنترل
  • دارد
  • ندارد

تصفیه کننده هوا

بیشتر