تغییر گروه
 • بازه قـــیمت:
 • فیلتر قیمت
 • بــــــرنــــــد کالا
 • نیک کالا
 • آبسال
 • سپهر الکتریک
 • پلار
 • انرژی
 • جهان افروز
 • برفاب
 • ایران شرق
 • تکسان خزر
 • بلاد
 • بهار ساز انرژی
 • سایر
مرتب سازی:
 • جدیدترین
 • قدیمی ترین
 • قیمت کمتر
 • قیمت بیشتر
 • نوع
  • بخاری خانگی معمولی
  • بخاری‌های طرح شومینه
  • بخاری دیواری دودکش‌ دار
  • بخاری بدون دودکش
  • بخاری صنعتی
  • فن هیتر
  • فن هیتر گازی
  • فن هیتر نفتی
  • سایر
 • نوع سوخت
  • گاز شهری
  • گاز کپسول
  • گاز مایع
  • سایر
 • نیاز به برق
  • دارد
  • دارد - الزامی
  • دارد - دلخواهی
  • ندارد
 • قدرت حرارت
  • تا 3000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 4000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 5000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 6000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 7000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 8000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 9000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 10000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 11000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 12000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 13000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 14000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 15000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 16000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 17000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 18000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 19000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 20000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 21000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 22000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 23000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 24000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 25000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 26000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 27000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 28000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 29000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 30000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 31000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 32000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 33000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 34000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 35000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 36000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 37000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 38000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 39000 کیلوکالری در ساعت
  • تا 40000 کیلوکالری در ساعت
  • بیش از 400000 کیلوکالری
 • نیاز به دودکش
  • دارد
  • ندارد
 • فن
  • دارد
  • ندارد
 • نوع استفاده
  • زمینی
  • دیواری
  • دیواری و زمینی
  • سایر

بخاری گازی

بیشتر