جدیدترین مطالب فرهنگ و هنر

  • آشنایی با مزایا و معایب اینترنت برای کودکان

    آشنایی با مزایا و معایب اینترنت برای کودکان

    اینترنت و وب‌گردی از جمله پدیده‌هایی است که در دو دهه اخیر جای خود را در میان مردم جهان باز کرده است و دیگر حد و مرزها نسبت به این پدیده شکسته و تمامی افراد اجتماع صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون به آن گرایش پیدا کرده‌‌‌اند.  

  • پرفروش ترین کتاب های سال 2016

    پرفروش ترین کتاب های سال 2016

    لیست کتاب هایی که در این مقاله برای شما آورده ایم بر اساس آمار فروش سایت آمازون پرفروش ترین کتاب های سال 2016 شناخته شده است. اگر نگاهی به توضیحات این کتاب ها بیندازید انسانیت و بشردوستی را در میان آن ها خواهید یافت.

آشنایی با مزایا و معایب اینترنت برای کودکان

فرهنگ و هنر

آشنایی با مزایا و معایب اینترنت برای کودکان

اینترنت و وب‌گردی از جمله پدیده‌هایی است که در دو دهه اخیر جای خود را در میان مردم جهان باز کرده است و دیگر حد و مرزها نسبت به این پدیده شکسته و تمامی افراد اجتماع صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون به آن گرایش پیدا کرده‌‌‌اند.  

مشاهده مطلب

پرفروش ترین کتاب های سال 2016

فرهنگ و هنر

پرفروش ترین کتاب های سال 2016

لیست کتاب هایی که در این مقاله برای شما آورده ایم بر اساس آمار فروش سایت آمازون پرفروش ترین کتاب های سال 2016 شناخته شده است. اگر نگاهی به توضیحات این کتاب ها بیندازید انسانیت و بشردوستی را در میان آن ها خواهید یافت.

مشاهده مطلب