در دانشجویان ریاضی، چگونگی استفاده از ماشین حساب اهمیت دارد. از یک طرف ، مردم معتقد هستند که از ماشین حساب باید تا یک سن خاصی استفاده نشود؛ اما در این سطح از تحصیل، دانش آموزان به اندازه کافی رشد نموده اند تا از ماشین حساب برای تکالیف ریاضی خود استفاده کنند. از طرف دیگر، برخی از مدرسان یا معلمان در کلاس درس اجازه می دهد دانش آموزان خود برای حل تمامی مسایل از ماشین حساب استفاده کنند. آیا هنگام یادگیری ریاضی استفاده از ماشین حساب کار درستی است؟
در دانشجویان ریاضی، چگونگی استفاده از ماشین حساب اهمیت دارد. از یک طرف ، مردم معتقد هستند که از ماشین حساب باید تا یک سن خاصی استفاده نشود؛ اما در این سطح از تحصیل، دانش آموزان به اندازه کافی رشد نموده اند تا از ماشین حساب برای تکالیف ریاضی خود استفاده کنند. از طرف دیگر، برخی از مدرسان یا معلمان  در کلاس درس اجازه می دهد دانش آموزان خود برای حل تمامی مسایل از ماشین حساب استفاده کنند. آیا هنگام یادگیری ریاضی استفاده از ماشین حساب کار درستی است؟

بحث جدی در مورد این است استفاده زیاد از ماشین حساب در سنن پایین در بچه ها باعث ایجاد چه مشکلاتی خواهد بود؟  آنها با این کار وابسته به ماشین حساب می شوند و در حل ریاضی تنبل می شوند. اگر برای حل یک عملیات ساده مانند 13*3 از ماشین حساب استفاده کنند، باعث تنبلی در رشد ذهنی آنها می شود و آنها برای هر محاسبه کوچک به این دستگاه نیاز خواهند داشت.

با این حال، دلایلی وجود دارد، که دانشجویان ریاضی باید در برخی موارد از ماشین حساب استفاده کنند. این می تواند توسط معلمان کلاس درس و یا معلمان مدرسه در خانه به درستی کنترل شود. در اینجا چهار جنبه استفاده از ماشین حساب در درس را بررسی خواهیم کرد.

  1. ماشین حساب می تواند در ارائه مفاهیم کمک کند

توان محاسبه اعداد و عملیات پیچیده گاهی اوقات یک مزیت برای یادگیری تعداد الگوها و یا قوانین است. از ماشین حساب می توان در زمانهایی که تعداد اعداد زیاد و مقادیر آنها بزرگ است استفاده کرد؛ معلمان می توانند برای یافتن  الگوهایی تکرار اعشار و روابط بین کسرها از این دستگاه استفاده کنند. در هنگام بررسی نمودارهای تابع معادله خطی، دانش آموزان می توانند مقادیر مختلفی برای شیب و یا ضرایب مختلف را وارد کنند تا چگونگی تغییر نمودار ها را مشاهده نمایند از این رو  سرعت کشف الگوها و یا قوانین عددی به طور چشمگیری افزایش می یابد. به عنوان مثال، در مطالعات جبری، استفاده از ماشین حساب یک مزیت عالی است.

  1. ماشین حساب می تواند به برنامه ها در دنیای واقعی کمک کند

برای مثال، وقتی دانش آموزان باید ابعاد شیئ را اندازه گیری کنند و مقدار محیط و حجم آن را مشخص کنند، می توانند از یک ماشین حساب استفاده کنند. در دنیای واقعی، همه چیز به صورت کلی اندازه گیری نمی شود؛ ابعاد در واقعیت مقادیر حقیقی هستند و کار با آنها دشوار است. در یادگیری یک مفهوم، ابتدا دانش آموزان باید با اعداد ساده کار کنند. سپس آنها را به سمت اعداد اعشار و کسری سوق دهند و در انتها کار با اندازه های حقیقی بیاموزند. در زمان مطالعه، بچه ها باید با مقادیر منطقی کار کنند و حل مسائل دشوار آنها را مجبور خواهد کرد که محاسبات را به سرعت و با دقت بیشتری انجام دهند. ماشین حساب می تواند با این روش به آنها کمک کند و به عنوان بخشی از یادگیریدر خدمت آنها استفاده شود، در نتیجه دانش آموزان ارزش اعداد اعشاری و ارقام مهم را درک خواهند کرد.

  1. ماشین حساب می تواند در برآورد اعداد و مسائل کمک کند

هنگام انجام یک مسأله اندازه گیری که در آن فاصله ها حقیقی هستند، ماشین حساب میتواند با پاسخ دادن به آن به ما کمک کند، اما دانش آموز چگونه می داند که جواب آن درست است؟ این یک فرصت برای بدست آوردن مهارت برآورد است. اگر اندازه های یک تخته مستطیلی برابر با  12.67 و 3.14  باشد و شما بخواهید محیط آن را پیدا کنید، چگونه می دانید که پاسخ شما با پاسخ ماشین حساب یکی است، 72.345؟ تنها کافی است ابعاد را گرد کنید 13 و 3 و سپس متوجه شوید که پاسخ شما باید کمی بیش از 39 باشد و بعد از آن میتوانید درستی پاسخ ماشین حساب را بررسی نمایید استفاده از ماشین فرصت خوبی است تا مهارت تخمین را بدست آورید و بعد از آن می توانید از ماشین حساب بهره بگیرید.

  1. ماشین حساب در امور کاری نیز کاربرد دارد

دانش آموزان ریاضی جدا از کلاس و یا در خانه، اغلب تعجب می کنند که چگونه مطالعات خود را می توانند به دنیای واقعی اعمال کنند. با اجازه داشتن برای استفاده از ماشین حساب در کلاس ریاضی خود، آنها می توانند از حقیقت های این ابزار قدرتمند در زندگی خود بهره ببرند. ماشین حساب سرعت فرایند حل مسئله را افزایش می دهد، ابزاری دقیق هستند و میتوان از آنها در حل مسایل پیچیده بهره برد.

اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار بگیرند، استفاده از ماشین حساب در مدرسه، مهارت های دنیای واقعی را برای استفاده از ابزار مناسب کار در آینده آموزش می دهد. در هنگام کار برای یک رئیس یا برای خود در محل کسب و کار خود در آینده ، دانش آموزان باید به درستی مسایل را تجزیه و تحلیل کنند، کشف یک استراتژی برای حل یک مساله، استفاده از ابزار مناسب، راهی برای بررسی پاسخ پیدا کرده و به طور واضح ارتباط بین نتایج را برقرار می کند. ماشین حساب دستی یا برنامه های کامپیوتری یا برنامه های دیگر بخشی جدایی ناپذیر از این فرایند خواهد بود. استفاده از یک ماشین حساب در کلاس درس کمک خواهد کرد که دانش آموزان با این ابزار آموزشی قدرتمند بتوانند راحت و درست ارتباط برقرار نمایند.

مانند هر ابزار، ماشین حساب ماشینی است که ممکن است اشتباه کند. اما اگر به دانش آموزان نحوه درست استفاده از آنها را آموزش دهید ، این ابزار دیگر یک تکنولوژیکی نخواهد بود. اگر دانش آمورزان چگونگی برآورد مسائل را بدانند پس از آن می توانند، از ماشین حساب استفاده کنند. معلم نیز می تواند انتظار داشته باشد که دانش آموزانش بتوانند نتایج را به درستی توجیه کنند. استفاده از ماشین حساب بخشی جدایی ناپذیر از این روند یادگیری و تفکر است.