در قسمت قبل بیان کردیم که درون ماشین حساب ساده ویندوز شما یک ماشین حساب مهندسی نهفته است و چگونگی فعال سازی آن را برایتان شرح دادیم. در این قسمت اندکی بیشتر در مورد چگونگی کار با آن برایتان توضیح خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.
توابع آماری

در قسمت پایین سمت چپ ماشین حساب ویندوز در زمانی که حالت مهندسی آن را فعال نموده اید، دکمه های به عنوان های "Sta"، "Ave"، "Sum"، "s" و "Dat" وجود دارد.

شما از این دکمه ها برای کار با توابع آماری پایه استفاده می کنید. شما یک لیست از نقاط داده را وارد می کنید و ماشین حساب می تواند برای شما میانگین، مجموع و انحراف استاندارد را محاسبه کند.

در اینجا چگونگی عملکرد این توابع را برایتان شرح خواهیم داد:

1) گزینه "Sta" را انتخاب کنید. این «جعبه آمار» را باز می کند که در آن می توانید نقاط داده خود را با یکدیگر جمع کنید.

2) در کادر «Statistics» روی دکمه «RET» ضربه بزنید تا کنترل به ماشین حساب باز گردد.

3) یک داده را به آن وارد کنید.

4) دکمه "Dat" را فشار دهید. توجه داشته باشید که داده های شما در جعبه آمار بارگذاری می شود و شمارنده موجود در پایین پنجره آن یک عدد بیشتر می شود.

5) گام های (3) و (4) را چندین بار تکرار کنید.

6) گزینه های ave""، "sum"، و یا "s" برای دیدن میانگین، مجموع یا انحراف استاندارد مجموعه داده های وارد شده انتخاب نمایید.

در جعبه آمار، می توانید برخی از توابع پایه را نیز انجام دهید. شما می توانید از ماوس و کلیدهای جهت دار صفحه کلید برای حرکت در لیست نقاط داده استفاده کنید. برخی از دکمه ها بر روی داده ها عملکرد خاصی دارند. این دکمه ها عبارتند از:

[RET] – این دکمه کنترل را به ماشین حساب باز می گرداند.

[LOAD] - این نقطه داده انتخاب شده را در نمایشگر ماشین حساب بارگذاری می کند.

[CD] - نقطه داده انتخاب شده را از لیست حذف می کند.

[CAD] - تمامی اطلاعات را از لیست حذف می کند.

انجام این عملیات بسیار ساده است، اما اگر شما نیاز به محاسبه میانگین ها یا انحرافات داشته باشید، استفاده از ماشین حساب ویندوز می تواند بسیار ساده تر از تلاش برای انجام این کار با دست باشد.

میانبرهای صفحه کلید

کلید های میانبر بسیاری برای کلید ها و توابع در ماشین حساب مهندسی وجود دارد. در اینجا به بسیاری از آنها اشاره می کنیم.

[کلید] - میانبر

Inv checkbox - i

Hyp checkbox - h

[CE] - Delete

[Sta] - CTRL-s

[Ave] - CTRL-A

[Sum] - CTRL-T

[s] - CTRL-d

[Dat] - Insert

[F-E] - v

[dms] - m

[sin] - s

[cos] - o

[tan] - t

[(] - (

[Exp] - x

[x^y] - y

[x^3] - #

[x^2] - @

[)] - )

[ln] - n

[log] - l

[n!] - !

[1/x] - r

[MC] - CTRL-l

[MR] - CTRL-r

[MS] - CTRL-m

[M+] - CTRL-p

[pi] - p

[Mod] - %

[Or] - |

[Lsh] - <

[And] - &

[Xor] - ^

[Not] - ~

[Int] - ;

به Help ویندوز اعتماد نکیند

ماژول راهنمای ماشین حساب ویندوز شامل یک محصول با نام calc plus است اما عملکرد آن مانند نامش نیست. برخی از راهنمایی های موجود در آن شما را گمراه می کند که عبارتند از:

میانبرهای صفحه کلید: آنها درباره میانبرهایی که با کولون (دو نقطه) شروع می شوند، بحث می کنند؛ هیچ یک از میانبرهای واقعی شامل کولون نیست.

تبدیل ارز: وقت خود را صرف جستجوی این عمل در ماشین حساب نکنید، زیرا واقعا وجود ندارد. این تنها در راهنما آمده است

اشتباهات بسیار زیادی در این راهنما وجود دارد. پس به این راهنما اعتماد نداشته باشید...!!!