حل معادلات یک مهارت است که انتظار می رود دانش آموزان قادر به انجام در دروس جبری و دیگر درس های ریاضی باشند. اگر ما به استانداردهای مشترک توجه کنید، این مهارتها در ابتدای کلاس 6 شروع می شوند و انتظار دارند که دانش آموزان حل معادلات یک مرحله ای را آغاز کنند و بتوانند تا معادلات درجه بالا در کلاس های بالا تر نیز به درستی قادر به انجام آنها باشند. یکی از جنبه های مهم حل معادلات این است که محتوی یک دنیای واقعی را به مسائل دنیای ریاضی مرتبط می سازد و درک مسائل را راحت تر می کند.
استفاده از ماشین حساب ها و یا فن آوری شبیه به آنها برای کمک به دانشجویان برای حل معادلات در بهترین حالت ممکن است، و به عنوان یک معلم ریاضی، معتقدم که دانش آموزان باید در ابتدا قادر به حل معادلات بدون استفاده از تکنولوژی باشند. اما وقتی که ما به برنامه کاربردی و حل مشکل برمیگردیم، فناوری به یک ابزار تبدیل میشود که به دانش آموزان اجازه می دهند فراتر از «راه حل» موجود و دانستن معنای مسائل و استفاده از راه حل های خود برای تصمیم گیری گام بردارند زیرا که هدف نهایی یافتن درست ترین راه حل ها است. در این موارد، من به شدت بر این باورم که استفاده از تکنولوژی (اغلب به جز یک ماشین حساب) ابزاری ضروری است تا دانش آموزان درک خود را عمیق تر کرده و وقت خود را درگیر محاسبات پیچیده نکنند.
به عنوان مثال، بیایید یک متن ساده در دنیای واقعی را در نظر بگیریم که شامل حل معادلات سیستمی می شود، چیزی که دانش آموزان در زمان ورود به کلاس هشتم با آن مواجه می شوند. بگذارید بگوییم یک دانشمند دارای دو ترکیب از یک محلول نمکی است و که یکی از آنها دارای 10 درصد نمک و دیگری 25 درصد شوری است. او نیاز به یک بطری 85 میلی لیتر دارد که 15 درصد نمک داشته باشد است. او باید چه مقدار از هر یک از دو محلول را با یکدیگر مخلوط کند تا بطری 85 میلی لیتر 15٪ نمکین شود؟ مساله ما به دو معادله نیاز دارد: x = مقدار محلول 10٪ و y = مقدار محلول 25٪.
x + y = 85 میلی لیتر
x + .25y = 12.750.1 (15٪ از نمک 85 میلی لیتر)
(لینک زیر به شما چگونگی انجام این محاسبات را نشان خواهد داد. (https://support.google.com/youtube/?p=player_error1
شايد شاگردان در واقع در کلاس علوم و آزمایشگاه این کار را انجام دهند. در حالی که منطقی ترین راه این است که این کار را با استفاده از جایگزینی انجام دهید، اگر این بخشی از یک آزمایش است، سپس با استفاده از یک ماشین حساب برای دریافت پاسخ سریع، و بعد از آن با آزمایش یک گام منطقی تر داشته باشید، به خصوص اگر زمان مهم تر از آزمایش باشد. پس استفاده از یک ماشین حساب در دنیای امروز باعث افزایش سرعت انجام محاسبات می شود.